Styret i NEF 2016-2017

Leder: Tom Hauge

Styremedlem 1: Marius Bugge

Styremedlem 2: Roy Høgberget

Styremedlem 3: Odd Seland

Sekretær : Espen Olsen