Norske Elokseringsbedrifters Forening

Norske Elokseringsbedrifters Forening ble stiftet i 1971.

Foreningen skal arbeide for økt bruk av eloksering samt for å heve medlemsbedriftenes tekniske standard, og dermed øke kvaliteten på eloksert aluminium. Ved informasjonsvirksomhet skal betydningen av riktig utført eloksering gjøres bedre kjent blant brukerne.


De fleste norske bedrifter som arbeider med eloksering; pressverk, leieanodisører og kjemikalie- og utstyrsleverandører, er medlemmer i foreningen.

Bilde fra Hydal Aluminium Profiler's linje på Raufoss.