Om foreningenMedlemsmøter og teknisk informasjon.
Det holdes årlig medlemsmøter med foredrag og annen informasjon om prosesser, utstyr, miljøspørsmål og sikkerhet. Foreningen arrangerer også studieturer i inn og utland for medlemsbedriftene.

Opplæring
Foreningen har utarbeidet sitt eget kursopplegg som stilles til disposisjon for medlemsbedriftene. Kurset består av et modulbasert opplæringsprogram, og er beregnet på opplæring av alt personell med tilknytning til elokseringsprosessen.

Rådgivning
Foreningen har etablert en spesiell rådgivningstjeneste, hvor medlemsbedriftene gis mulighet til en gjennomgang av prosessparametere, utstyr og kontrollopplegg i egen bedrift. Under denne gjennomgangen kan det gis råd om kvalitetsforberedende tiltak etc.

Vil du vite mer om NEF`s arbeid, ta kontakt med vårt sekretariat, klikk her for å komme til kontakt oss-siden.