Forvaltnig, drift og vedlikehold (FDV)

FDV dokumentet kan du få ved henvendelse til en av våre medlemsbedrifter.