Medlemmer

alfabetisk rekkefølge

Berg Lettmetallindustri as

Søbstadvegen 19a

7088 HEIMDAL

Kontaktperson: Erik Kjøde

Telefon: 725 80 566

E-mail: post@berglettmetall.no

www.berglettmetall.no

Bergen Eloksal as
Kokstaddalen 30
5060 KOKSTAD
Kontaktperson: Pål Midtgaard
Telefon:559 83 364

epost: pm@bergeneloksal.no

www.bergeneloksal.no

Eloksal as

Bekkajordet 3
3189 HORTEN

Kontaktperson: Marius Bugge

Mail: marius@eloksal.no

Telefon : 330 35 520

www.eloksal.no

Gundersen Galvano as

1706 Sarpsborg

Kontaktperson: Svein Gundersen

Telefon: 691 30 593

E-mail: svein@gundersen-galvano.no

Hydal Aluminium Produkter as

2831 Raufoss

Kontaktperson: Roy Høgberget

Telefon: 994 76 557

E-mail: roy.hogberget@hydal.com

Hydro Aluminum R&D centre

4265 HÅVIK

Kontaktperson: Tom Hauge

Telefon: 528 54 407 / 918 83 982

E-mail: tom.hauge@hydro.com

Nammo Raufoss as

2831 RAUFOSS

Kontaktperson: Hans Christian Brendlien

Telefon: 611 52 324 / 944 23 613

E-mail: hans.christian.brendlien@nammo.com

www.nammo.com

Merknader: ISO 9000, ISO 14001, AQAP 2110, EXOVA kvalifisert for Airbus produksjon

Bandak NCT

Kontaktperson: Odd Seland

Telefon: 913 444 55444 55

E-mail: oddse@bandak.no

www.bandak.no

Norsk Gjennvinning AS

Kontaktperson: Einar Finstuen

Telefon: 975 29 395

E-mail: einar.finstuen@ngn.no

www.norskgjenvinning.no

Novatek as

Mastevegen 10

1481 Hagan

Kontaktperson: Dag Norbye

Telefon: 227 21 852

E-mail: dag@novatek.no

www.novatek.no

Sapa Profiler Magnor AS

Gaustadvegen 136

2240 Magnor

Kontaktperson: Sten Stolpe

Telefon: 981 16 385

E-mail: sten.stolpe@sapagroup.com

Skandinavisk Overflatekjemi as

Postboks 2083

2811 Gjøvik

Kontaktperson: Espen Olsen

Telefon: 611 75 827 / 911 68 999

Mail: skankjem@me.com

www.metachem.de

Teloks as
Grenstøl
4900 TVEDESTRAND
Kontaktperson: Terje Jacobsen
Telefon: 371 62 055
E-mail: tj@teloks.no

www.teloks.no