Medlemmer

Alfabetisk rekkefølge

Bandak NCT

Kontaktperson: Joar Ajer

Telefon: +47 906 89 534

E-mail: joar.ajer@bandak.no

www.bandaknct.no

Bergen Eloksal AS
Kokstaddalen 30
5060 KOKSTAD
Kontaktperson: Pål Midtgaard
Telefon: 559 83 364

E-mail: pm@bergeneloksal.no

www.bergeneloksal.no

Eloksal AS

Bekkajordet 3
3189 HORTEN

Kontaktperson: Marius Bugge

Telefon : 330 35 520

E-mail: marius@eloksal.no

www.eloksal.no

Gundersen Galvano AS

1706 Sarpsborg

Kontaktperson: Svein Gundersen

Telefon: 691 30 593

E-mail: svein@gundersen-galvano.no

www.gundersen-galvano.no

Raufoss Aluminium AS

2831 Raufoss

Kontaktperson: Roy Høgberget

Telefon: 994 76 557

E-mail: roy.hogberget@raufossaluminium.com

www.raufossaluminium.com/

Hydro Aluminum R&D centre

4265 HÅVIK

Kontaktperson: Malgorzata Chojak Halseid

Telefon: +47 900 97 041

E-mail: malgorzata.halseid@hydro.com

Nammo Raufoss AS

2831 RAUFOSS

Kontaktperson: Svein Gunnar Myrvang

Telefon: 611 52 324 / 928 03 946

E-mail: svein.gunnar.myrvang@nammo.com

www.nammo.com

Merknader: ISO 9000, ISO 14001, AQAP 2110, EXOVA kvalifisert for Airbus produksjon

Hydro Extrusion Norway AS

Gaustadvegen 136

2240 Magnor

Kontaktperson: Fredrik Olsen

Telefon: +47 414 10 006

E-mail: fredrik.olsen@hydro.com

www.hydro.com

Novatek AS

Mastevegen 10

1481 Hagan

Kontaktperson: Jørn Torstensen

Telefon: +47 976 06 910

E-mail: jorn.torstensen@novatek.no

www.novatek.no

Teloks AS

Kalsåsveien 65

4900 Tvedestrand

Kontaktperson: Andreas B. Olsen

Telefon: +47 371 62 055

E-mail: teloks@teloks.no

www.teloks.no

Skandinavisk Overflatekjemi AS

Brisklia 12

2827 Hunndalen

Kontaktperson: Espen Olsen

Telefon: +47 911 68 999

E-mail: espen@skankjem.no

www.metachem.de

Trondheim Eloksering AS

Søbstadvegen 19a

7088 HEIMDAL

Kontaktperson: Kim E Johansen

Telefon: +47 453 80 506

E-mail: post@trondheimeloksering.no

www.trondheimeloksering.no